0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !
umrenin zamanı

Umrenin zamanı

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş her hangi bir zaman yoktur. Arife ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir.Arife günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler hac menasikinin yapıldığı günlerdir.

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre hac için niyetli olmayanlar; teşrik günleri dâhil yılın her gününde umre yapabilirler.Maliki mezhebine göre hac için niyetli bulunanlar, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şafii mezhebine göre ise veda tavafı dışında haccın bütün menasiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.Umrenin Ramazan ayında yapılması daha faziletlidir. Peygamberimiz
aleyhisselatu vesselam,”Ramazan ayında yapılan umre, hacca denktir” buyurmuştur. (Tirmizî, Hac, 90. III, 276.)

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME