0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !
tevriye günü

Tevriye Günü

Tevriye günü, yani arefe’den bir önce Arafat’a çıkılır. Arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalır. Burada öğle ve ikindi namazlarını cemaatle birlikte kılar. Öğleden sonra vakfe yapılır.Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan müzdelife’ye hareket edilir. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte burada kılınır. Hacı adayları şeytan taşlamak için taşları burada toplarlar. Bayram sabahı, saba namazı erken kılınır. Hava aydınlanınca mina’ya hareket edilir. Akabe cemresine yedi taş atılır. Saçlar tıraş edilerek ihramdan çıkılır. İfrad haccı yapanlara kurban kesmek vacip olmadığından, bunlar akabe cemresine taş attıktan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar. Temettü veya kıran haccı yapanlar akabe cemresine taş atarlar ve kurban kestikten sonra ihramdan çıkarlar. Bayramın ikinci günü, küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Bayramın üçüncü günü yine küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Aynı gün Mekke’ye dönülüp veda tavafı yapılır ve hac vazifesi tamamlanmış olur.

“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye
belirlemiştik.İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana
gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde[10] (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (Hac, 22/26-29)

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME