0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

Peygamberler ve Meslekleri

Hz. Adem ekinci idi.
Hz. Şit hallac idi.
Hz. İdris yazıcı, terzi idi.
Hz. Nuh neccar (marangoz) idi.
Hz. Hud tüccar idi.
Hz. Salih deveci idi.
Hz. İbrahim Haleb’de sütçü idi.
Sonra Cenab-ı Hakkın emriyle Kabe-i Mükerreme’yi yapmaya memur oldu.
Hz. İsmail avcı idi.
Hz. İshak çoban idi.
Hz. Yakub Salih kimse idi.
Hz. Yusuf sabah akşamı bilmek için zindanda saat yapardı. Sonra Melik oldu.
Hz. Eyyüb sabırlı idi.
Hz. Şuayb abid (ibadet eden) idi.
Hz. Musa çoban idi.
Hz. Harun vezir idi.
Hz. Zülkif ekmekçi idi.
Hz. Lüt cihan müverrihi idi.
Hz. Uzeyr bağcı idi.
Hz. İşmuil tercüman idi.
Hz. İlyas dokumacı idi.
Hz. Davud cenk aleti için cebe yapardı.
Hz. Süleyman hurma yaprağından zenbil yapardı. Halife ve Emir idi.
Hz. Zekeriya zahid idi.
Hz. Ermiya cerrah idi.
Hz. Danyal remilci idi.
Hz. Lokman doktor idi.
Hz. Yunus balık avcısı idi.
Hz. İsa marangozdu.

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME