0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !
Nefse Karşı Cihad

Nefse Karşı Cihad

NEFSE KARŞI CİHAD

  Nefse karşı cihad, Bir gün İmam Ali (ra) sahrada tenha gezerken bir kafir pehlivanı İmam Ali’ye hamle eyledi. Hz. Ali hamlesini def edip göğsü üstüne çıkarak başını kesmek murad edince kafir tazarru edip:

   -Er olan bastığını boğazlamaz ya Ali! Deyince azad eyledi. Ve bu halde İmam Ali (ra) gafilken tekrar kafir hamle eyledi. Yine hamlesi def edip altına aldı. Kafir yine tazarru kılıp:

   -Ya Ali! Seni mürüvvet madeni derler, bana eman ver, deyince kafiri yine azad eyledi. Kafir yine fırsat gözetip Ali (ra)’e hamle edince hamlesini def edip başını kesmek üzereyken kafir gördü ki eman dilemenin veçhi yoktur, bari bu halde bir ihanet edeyim diye mübarek yüzüne tükürdü. Ali (ra) bu halde kafiri bırakıp:

    -Yürü azadsın, dedi. Bu kerre kafir sual etti ki:

   -Ya Ali! Ben üç defa hıyanet ettim. Sonunda da böyle ihanet ettim. Eğer senin yerinde ben olsaydım, gazabımdan seni parça parça ederdim, ne sebep oldu ki, sen beni azad eyledin?

   İmam Ali (ra) cevap verdi ki:

   -Bizim gazamız iki türlüdür: Biri senin gibi kafire gaza etmektir ki, Allah rızası için olur; diğeri de nefsimizle gazadır ki ona muhalefetle olur. Senin ile mukatelem Allah rızası için idi. Ne zaman ki sen o ihaneti ettin. Eğer o halde seni öldürürsem nefsim rızası için öldürmüş olurdum ve nefsim bana yol bulup galebe etmiş olurdu. Seni azad ettim. Nefse karşı cihad, Nefsime basıp gazayı ekber etmiş oldum ki senin gibi kafirin zararından nefsin zararı mümine daha ziyadedir. Bu sözleri işiten kafirin kalbinde hidayet güneşi doğup Müslüman oldu.  Hz. Ali ra.  Medine’den  Mekke gider samimi Umre  yapar ve dönerdi.

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME