0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

İhramda Saç Traşı

İhramda Saç Traşı

Saç Traşı iki türlü olur :
· Halk : Saçın tamamını dipten tıraş etmektir. Bu daha efdaldir.
· Taksir : Başın üçte biri veya dörtte birinden “ ünmüle miktarı” ( parmağın üç boğumundan en uçtakinin uzunluğunda ) kesmektir.
· Başın bir tarafını usturaya vurup öbür yanlarını bırakmak, sadece kahkül bırakmak gibi müslümanın vakarını zedeleyici tarzdaki traşlar mekruhtur.
· Saçlarının uzunluğu “ ünmüle ” miktarından küçük olanlar “ taksir ” yapamaz, ” halk ” yapmak zorundadırlar.
· Hanımlar sadece “taksir” yaparlar. “ Halk” yapmaları “ tahrimen mekruh ” görülmüştür.
· Traş olduğunuz andan itibaren, bütün ihram yasakları kalkmıştır.
· Umreniz tamamlanmıştır.

“Ey iman edenler, Allah’ın şiarlarına, haram olan ay’a, kurbanlık hayvanlara, (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Haram’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.”

(Maide, 2)

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME