0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

Hac’ın Edebleri

Hac’ın Edebleri

1 – Helal para biriktirmek,

Hac yolunda işlenen amellerin  bir çogu paraya bağlıdır. Mesela gemiye veya hayvana  binmek ve başka zaruri işlerini gidermek. Fakirlere infak etmek, acize yardım etmek gibi. Binek üzerinde Hac’ca gitmek yürüyerek  Hac‘ca gitmekten faziletlidir. Helal  paradan Hac yapmaktaki kasıt fazileti anlatmaktır. Yoksa helal parası olmayan kimsenin haccı sahih değildir manasına gelmez. günahın  kulluğa mani olmadığı helal mal  ile olan hac için Peygamber (Sallallahü aleyhi vesellem) ; Bir kimse helal mal ile hac yaparsa, her adımı başına yetmiş sevap verilir, yetmiş günahı da affolunur. Yetmiş kez’de derecesi arttırılır.

2 – Ticaretten kaçınmak,

Hac esnasında ticaret kalbin huzuruna mani olduğu için alınan sevabı eksiltir.

3 – Borçlarını ödeyip yola o şekikde çıkmak,

4 – Dargın olduğun kimselerle barışmak,üzerinde hakkı olan kimselere hakkını helal etmelidir.

5 – Dünyadan ayrılıyormuş gibi niyet etmelidir.

6 – Her zaman ve gittiği her yerde, tefekkürden uzaklaşmalıdır.

Fudayl b. İyad (r.a) bir kişi gelip <Ben Mekke’ye gideceğim, bana tavsiye ver!> dediğinde, < Nereye gittiğinden uzaklaşma!> cevabı alınca, bayılıp düştü ve ruhunu teslim etti, diye rivayet edilmiştir.

7 – İyi arkadaş edinmek,

8 – Gücü yetiyorsa, küçük evladını, kölesini, cariyesini beraber götürmelidir,

Onlarında sevabından da kendisine verildiğini bilmelidir.

9 – Yola çıkmadan önce sadaka vermek,

10 – Evinden pazartesi veya perşembe günü çıkmak,

11 – Hanesinden çıkacağı zaman iki rekat namaz kılıp

< Allah’ım! Yolculukta tek dostumsun, aileme, malıma,çocuklarıma ve dostlarıma seni vekil ediyorum, bizi ve onları her türlü afetten, hastalıktan koru!.> < Sübhanellezi sahhare lena vema künnalehu mukrinine ve inna ila Rabbina lemunkaibun. Allahümme inni veccehtu vechiye ileyke ve fevvaddu emri ileyke ve tevekkeltu fi cem’i umuri aleyke ente hasbi ve ni!mel vekil> duasını okumalıdır.

12 – Giderken bu duayı okumak gerekir,

 

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME