0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

Dinler ve Görevleri

Dinler ve Görevleri

 Dinler ve inanç sistemleri, herkesin hayatında önemli yerler tutmaktadır. İnanışların kendi içlerindeki ibadetleri ve benzer eylemleri ya da davranışları, dinlere can vermektedir. Dünya üzerinde pek çok din var iken, evrensel ve genel geçer kanunları olan bir din olarak bilinen İslam dininde de bir takım zorunluluklar vardır. Örneğin bazı ibadetler inananlara farz kılınmıştır.

  Her inanan, oruç tutmak zorundadır. Bunun yanında, yine İslam inancı taşıyan herkes, zekât vermelidir. Hacca gitmek ve namaz kılmak gibi detaylar da bu farzların arasında yerini alır. Ancak bazı davranış ya da eylemler vardır ki, farz olmamasına rağmen kişiye büyük sevaplar kazandırmaktadır. Umre ziyaretleri, bunlardan bir tanesidir. Temel olarak hac ziyaretlerine benzetilebilen umre turu, aslında hac ibadetinden farklı anlamlar ve yöntem farklılıkları taşısa da, Müslümanlar adına çok fazla önem verilen uygulamalardan birini oluşturmaktadır.

  Her detayı ince ince düşünülen, istenilen zamanda gidilebilen, Müslümanlarda büyük bir heyecana yol açan umre turu, pek çok açıdan dini anlamlara ve öneme sahiptir. Manevi yönden insanların duygulanmasına, kalplerin nurla dolmasına aracılık eden umre ziyaretleri, inananlara da sevap kazandırmaktadır. Diğer yönlerden de önemli olan bu ziyaretler, daha çok İslam coğrafyasını tanımak, kutsal topraklardaki havayı solumak, Kâbe’yi ziyaret etmek gibi bir takım amaçları da kendinde taşır. Bu şekilde Müslümanlar da hem dinlerini tam anlamı ile anlama ve yaşama şansına sahip olurlar, hem de manevi anlamda çok güçlü adımlar atılmış olur.

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME