0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

Haccı Umreyi Tamamlayın

HACCI VE UMREYİ TAMAMLAYIN   Hac; “büyük ve önemli bir şeyi hedef alıp ona yönelmek, kast etmek” mânasına geliyor. Tabi bu lügattaki umumi mânası. Dinimizdeki mânası; “belirtilmiş olan anlamda, belirtilmiş olan yerde, özel vazifeleri yaparak Beytullah’ı ziyaret etmek” demek. Ve etimmü’l-hacce ue’l-umrete lillâh. “Hac ve umreyi de Allah için...

Read More

Hac

HAC EN HİKMETLİ, EN İHTİŞAMLI, EN GÖRKEMLİ İBADETLERDEN BİRİSİ       İslam’ın en hikmetli, en saltanatlı, en ihtişamlı, Türkçe tabirle en görkemli ibadetlerinden biriside Hac ibadetidir.    Hac ibadeti, bir yönden bakarsanız son derece dervişane, mütevazıyane, sessiz sedasız ferdi bir ibadettir.    Adamcağız kendi ülkesinden kalkıyor; diyarları geçerek, dağları ovaları...

Read More
Tavaf'ın yapılışı

Hacca Çağır

HACCA ÇAĞIR    Allah c.c,  İbrahim aleyhisselam’a;  “Ey İbrahim! İnsanların arasında, bu mübarek beyti ziyaret etmelerini onlara bildirmek, onları buraya davet etmek için seslen.” Buyurmuş.    “Ya Rabbi! Benim sesim nereye kadar gider ki ben bu insanlara nasıl duyuracağım? Burası ekin bitmez bir vadi.” demiş. Ekinsiz, taşlık bir vadiye İsmail...

Read More

Kadir Gecesi

LÜKS UMRE TURLARI – UMRE TUR FİYATLARI 2018 (Kasım – Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs) Sömestre Umre Turlarımızda; ( 18 Ocak – 4 Şubat ) tarihleri arasında uçak bilet farkı 80 $ eklenmektedir.   UMRE Hac mevsimi hariçinde kabeyi ziyaret etmeye Umre denir....

Read More

Ramazan Bayramı

RAMAZAN BAYRAMI     Resulullah (s.a.v) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için Allah’a dua etti. Duasına Yüce Allah (c.c.) “Muhakkak ki ben zalimden başkasına mağfiret ettim. Zalimden mazlumun hakkını alırım” diye buyurdu. Resulü Ekrem: “Ey Rabbim, dilersen mazluma cennette mükafatını verir zalimede mağfiret edersin.” diye dua etti fakat Arafatta bu duası...

Read More
tevriye günü

Berat Kandili

BERAT KANDİLİ  Dinimizde mübarek gecelerden olan Berat Kandili Bir nevi bir yıllık manevi sicil kaydımız bu gece belirlenecek, gelecek 12 ay boyunca, yaşayacağımız iyi ve kötü hadiseler, yaşanacak hadiselerin hayatımıza etkileri bu gecede belli olacaktır.  Bu gece yapacağımız ibadetler ve kalben edeceğimiz tövbelerle affedilme olasılığımızın çok yüksek düzeyde olduğunu...

Read More

Hanefi Meshebine Göre Haccın Farzları

Hanefi Meshebine Göre Haccın Farzları   Beden sağlıklı olmalıdır. Onun için hac görevini yerine getirebilmek için vücud sağlığına sahip olmayan kimseye hac farz olmaz. Kör ve kötürüm olanlar da böyledir. Fakat iki İmama ve İmam Azam’dan bir rivayete göre, kendisini koruyup yol gösterecek kimsesi bulunan âmâya (iki gözü köre),...

Read More

Mübarek Üç Aylar

Mübarek Üç Aylar Çok sık sorulan sorulardan biri üç ayların neden önemli olduğudur. Bu ayların Müslümanlarca değerli olmasının sebeplerinden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur. Cenâb-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti,...

Read More

Peygamberler ve Meslekleri

LÜKS UMRE TURLARI – UMRE TUR FİYATLARI 2018 (Kasım – Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs) Sömestre Umre Turlarımızda; ( 18 Ocak – 4 Şubat ) tarihleri arasında uçak bilet farkı 80 $ eklenmektedir.   UMRE Hac mevsimi hariçinde kabeyi ziyaret etmeye Umre denir....

Read More

Hz. İsa Peygamberin Ölümü

Hz. İsa Peygamberin Ölümü  ve Kuran Kur’an’da bazı âyetlerin Hz. İsa’nın her ölümlü gibi öldüğüne, tekrar dünyaya gelmesinin imkânsız olduğuna dair Kur’an  da açık bir şekilde belirtilmiştir. İşte o ayetler “Her nefis/can, ölümü tadacaktır. Sonra da Bize döneceksiniz.” (29/Ankebût, 57; ayrıca bkz. 3/Âl-i İmrân, 185; 21/Enbiyâ, 35) “Biz onları...

Read More

İhramın Sünnetleri Müstehapları

İHRAMIN SÜNNETLERİ MÜSTEHAPLARI İhramın Sünnetleri, 1- İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek. 2- İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. 3- Erkekler,izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak. 4- İhrama niyyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rek’at ihram namazı...

Read More

Umre için Niyet

Umre için Niyet Niyet şu şekilde yapılır: “Allah’ım Umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.” Telbiye: “Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk la şerike lek” “Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar...

Read More

İhramın Mübahları – Vacipleri

İHRAMIN MÜBAHLARI  – VACİPLERİ İHRAMIN MÜBAHLARI 1- Kan aldırmak. 2- Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak. 3- Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. 4- Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına sığınılabileceği gibi, başa değdirmeden şemsiye taşımak. 5- Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak, kokusuz...

Read More

MÜLTEZEM’DE DUA

MÜLTEZEM’DE DUA Kâbe’nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe’nin kapısı vardır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında kalan kısma mültezem denir. “Mültezem” kelimesi, bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, sarmaşmak anlamına gelen iltezeme fiilinden türemiş bir isimdir. Mültezemde Dua, Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu...

Read More

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME