0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

Hanefi Meshebine Göre Haccın Farzları

Hanefi Meshebine Göre Haccın Farzları   Beden sağlıklı olmalıdır. Onun için hac görevini yerine getirebilmek için vücud sağlığına sahip olmayan kimseye hac farz olmaz. Kör ve kötürüm olanlar da böyledir. Fakat iki İmama ve İmam Azam’dan bir rivayete göre, kendisini koruyup yol gösterecek kimsesi bulunan âmâya (iki gözü köre),...

Read More

Mübarek Üç Aylar

Mübarek Üç Aylar Çok sık sorulan sorulardan biri üç ayların neden önemli olduğudur. Bu ayların Müslümanlarca değerli olmasının sebeplerinden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur. Cenâb-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti,...

Read More

Peygamberler ve Meslekleri

LÜKS UMRE TURLARI – UMRE TUR FİYATLARI 2018 (Kasım – Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs) Sömestre Umre Turlarımızda; ( 18 Ocak – 4 Şubat ) tarihleri arasında uçak bilet farkı 80 $ eklenmektedir.   UMRE Hac mevsimi hariçinde kabeyi ziyaret etmeye Umre denir....

Read More

Hz. İsa Peygamberin Ölümü

Hz. İsa Peygamberin Ölümü  ve Kuran Kur’an’da bazı âyetlerin Hz. İsa’nın her ölümlü gibi öldüğüne, tekrar dünyaya gelmesinin imkânsız olduğuna dair Kur’an  da açık bir şekilde belirtilmiştir. İşte o ayetler “Her nefis/can, ölümü tadacaktır. Sonra da Bize döneceksiniz.” (29/Ankebût, 57; ayrıca bkz. 3/Âl-i İmrân, 185; 21/Enbiyâ, 35) “Biz onları...

Read More

İhramın Sünnetleri Müstehapları

İhramın Sünnetleri Müstehapları İHRAMIN SÜNNETLERİ 1- İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek. 2- İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. 3- Erkekler,izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak. 4- İhrama niyyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rek’at ihram namazı...

Read More

Umre için Niyet

Umre için Niyet Niyet şu şekilde yapılır: “Allah’ım Umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.” Telbiye: “Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk la şerike lek” “Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar...

Read More

İhramın Mübahları – Vacipleri

İHRAMIN MÜBAHLARI  – VACİPLERİ İHRAMIN MÜBAHLARI 1- Kan aldırmak. 2- Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak. 3- Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. 4- Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına sığınılabileceği gibi, başa değdirmeden şemsiye taşımak. 5- Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak, kokusuz...

Read More

MÜLTEZEM’DE DUA

MÜLTEZEM’DE DUA Kâbe’nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe’nin kapısı vardır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında kalan kısma mültezem denir. “Mültezem” kelimesi, bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, sarmaşmak anlamına gelen iltezeme fiilinden türemiş bir isimdir. Mültezemde Dua, Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu...

Read More

Haccın Çeşitleri

Haccın Çeşitleri Değerli Eda Tur dostları Hac yapmaya niyet eden müslümanların önce, hangi çeşit Hacc’ı ifa edeceğine karar vermesi gerekir. Çünkü, Mikat yerlerinden geçerken ihrama girileceği için, önce kaç çeşit Hac olduğunu bilmekte yarar vardır. Hac üç şekilde ifa edilir. 1- Temettu Haccı 2- İfrad Haccı 3- Kıran Haccı...

Read More

Umre Turlarında Kadınlar

Umre Turlarında Kadınlar   Eda Turizm olarak kutsal topraklara gidecek olan bayan adaylarımıza dikkat etmesi gerekecek durumları kısaca hatırlatıyoruz. İhramlı iken kokulu sabun, şampuan, parfüm ve benzeri ürünler kullanılamaz. Bir azanın tamamına sürüldüğü takdirde kurban, daha az yere sürülürse sadaka cezası gerekir.Adet halindeki kadın tavaf edemez, diğer hac menasikini...

Read More

Kutsal Topraklarda Dua

Kutsal Topraklarda Dua Kutsal Topraklada dua, etmenin huzurunu hiçbir yerde bulamazsınız. Eda Turizm olarak kutsal topraklarda kalacağınız günleri bol geçirmeniz dileğiyle … Hacı Mekke sınırlarına ulaştığında şöyle duâ eder: “Allah’ım! Bu Senin haremindir, Senin emniyetindir. Beni ateşe haram kıl! Kullarını haşrettiğin günde beni azabından emin kıl! Beni yalnız Sana...

Read More

Hac ve Umrenin Fazileti

Hac ve Umrenin Fazileti Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Herkim bu Beyti hac eder refes ve fısk etmezse, o kimse annesinin kendisini doğurduğu gibi tertemiz evine döner’ buyurdu.” Refes: Çirkin fahiş söz etmek, kadınla cinsi münasebette bulunmaktır. Buhari (1711) Müslim (1350/438) Nesei (2626)...

Read More
makamı ibrahimde okunacak dua

Makam-ı İbrahim’de Okunacak Dua

Makam-ı İbrahim’de Okunacak Dua 1. Makam-ı İbrahim’de Namaz’dan Sonra Dua: “Allah’ım! İşlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et. Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl.” (Müslim: Fethu’l-Bari, 17/40...

Read More
meşari haram ve akabe cemresi dualar

Meşair’i Harem ve Akabe Cemresi Duaları

Meşair’i Harem ve Akabe Cemresi Duaları   Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise “Büyük Şeytan” denir. AKABE CEMRESİ’NDE OKUNACAK DUA “Allah’ım! Bu haccımızı, imanla yapılan bir hac kıl, günahlarımızı bağışla ve bu haccımızı katında kabul edilen bir hac kıl.” (Buhari, Hac: 2/218,219,...

Read More
haremi şerifte okunacak dua

Haremi Şerifde Okunacak Dua

Haremi Şerifde Okunacak Dua TELBİYE DUASI “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven’ni’mete leke ve’l-mulk la şerike leke” “Ey Allah’ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen’in emrine uydum. Sen’in hiçbir ortağın yoktur. Sen’in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen’indir. Sen’in hiçbir ortağın yoktur.”...

Read More

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME