0850 420 00 99 | Türkiye' nin Her Yerinden !

HAC UMRE BLOG

Blog’da bulunan yazılarımız, Umre ve Hac’da Kabe – Umre nedir, yapılış zamanı, Fazileti – Hz. Muhammed (s.a.v) Hac ve Umresi – Umre ve Hac’da İhram 

Hanefi Meshebine Göre Haccın Farzları

Beden sağlıklı olmalıdır. Onun için hac görevini yerine getirebilmek için vücud sağlığına sahip olmayan kimseye hac farz olmaz. Kör ve kötürüm olanlar da böyledir. Fakat iki İmama ve İmam Azam’dan bir rivayete göre, kendisini koruyup yol gösterecek kimsesi bulunan âmâya (iki gözü köre), diğer...

Read More

Mübarek Üç Aylar

Çok sık sorulan sorulardan biri üç ayların neden önemli olduğudur. Bu ayların Müslümanlarca değerli olmasının sebeplerinden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur. Cenâb-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler...

Read More

Peygamberler ve Meslekleri

LÜKS UMRE TURLARI – UMRE FİYATLARI 2017 – 2018 (Kasım – Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs)   UMRE – HAC BİLGİLERİ   UMRE TURLARI BİLGİLENDİRME Umre Turları, her hafta, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri; Ramazan Umre, İstanbul Umre Turları,...

Read More

Hz. İsa Peygamberin Ölümü

Hz. İsa Peygamberin Ölümü  ve Kuran Kur’an’da bazı âyetlerin Hz. İsa’nın her ölümlü gibi öldüğüne, tekrar dünyaya gelmesinin imkânsız olduğuna dair Kur’an  da açık bir şekilde belirtilmiştir. İşte o ayetler “Her nefis/can, ölümü tadacaktır. Sonra da Bize döneceksiniz.” (29/Ankebût, 57; ayrıca bkz. 3/Âl-i İmrân,...

Read More
regaip kandili ve hacet namazı

Regaip Kandili ve Hacet Namazı

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Allahım! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!...

Read More

İhramın Sünnetleri Müstehapları

İHRAMIN SÜNNETLERİ 1- İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek. 2- İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. 3- Erkekler,izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak. 4- İhrama niyyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rek’at...

Read More

Umre için Niyet

Niyet şu şekilde yapılır: “Allah’ım umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.” Telbiye: “Lebbeyk allahümme lebbeyk,lebbeyke la şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n-nimete leke ve’l mülk la şerike lek” “Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir...

Read More

İhramın Mübahları ve Vacipleri

İHRAMIN MÜBAHLARI 1- Kan aldırmak. 2- Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak. 3- Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. 4- Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına sığınılabileceği gibi, başa değdirmeden şemsiye taşımak. 5- Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak,...

Read More

MÜLTEZEM’DE DUA

MÜLTEZEM’DE DUA Kâbe’nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe’nin kapısı vardır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında kalan kısma mültezem denir. “Mültezem” kelimesi, bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, sarmaşmak anlamına gelen iltezeme fiilinden türemiş bir isimdir. Mültezemde Dua, Ey...

Read More

Haccın Çeşitleri

Değerli Eda Tur dostları Hac yapmaya niyet eden müslümanların önce, hangi çeşit Hacc’ı ifa edeceğine karar vermesi gerekir. Çünkü, Mikat yerlerinden geçerken ihrama girileceği için, önce kaç çeşit Hac olduğunu bilmekte yarar vardır. Hac üç şekilde ifa edilir. 1- Temettu Haccı 2- İfrad Haccı...

Read More

Umre Turlarında Kadınlar

Eda Turizm olarak kutsal topraklara gidecek olan bayan adaylarımıza dikkat etmesi gerekecek durumları kısaca hatırlatıyoruz. İhramlı iken kokulu sabun, şampuan, parfüm ve benzeri ürünler kullanılamaz. Bir azanın tamamına sürüldüğü takdirde kurban, daha az yere sürülürse sadaka cezası gerekir.Adet halindeki kadın tavaf edemez, diğer hac...

Read More

Kutsal Topraklarda Dua

Kutsal Topraklarda Dua Kutsal Topraklada dua, etmenin huzurunu hiçbir yerde bulamazsınız. Eda Turizm olarak kutsal topraklarda kalacağınız günleri bol geçirmeniz dileğiyle … Hacı Mekke sınırlarına ulaştığında şöyle duâ eder: “Allah’ım! Bu Senin haremindir, Senin emniyetindir. Beni ateşe haram kıl! Kullarını haşrettiğin günde beni azabından...

Read More

Hac ve Umrenin Fazileti

Hac ve Umrenin Fazileti Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Herkim bu Beyti hac eder refes ve fısk etmezse, o kimse annesinin kendisini doğurduğu gibi tertemiz evine döner’ buyurdu.” Refes: Çirkin fahiş söz etmek, kadınla cinsi münasebette bulunmaktır. Buhari...

Read More
makamı ibrahimde okunacak dua

MAKAM-I İBRAHİM’DE OKUNACAK DUA

1. Makam-ı İbrahim’de Namaz’dan Sonra Dua: “Allah’ım! İşlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et. Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl.” (Müslim: Fethu’l-Bari,...

Read More
meşari haram ve akabe cemresi dualar

MEŞAR’İ HARAM VE AKABE CEMRESİ DUALARI

Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise “Büyük Şeytan” denir. AKABE CEMRESİ’NDE OKUNACAK DUA “Allah’ım! Bu hacc(ımızı)ı, imanla yapılan bir hacc kıl, günahlarımızı bağışla ve bu haccımızı katında kabul edilen bir hac kıl.” (Buhari, Hac: 2/218,219, Abdullah ibn...

Read More
haremi şerifte okunacak dua

HAREM-İ ŞERİF’TE OKUNACAK DUA

TELBİYE DUASI “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven’ni’mete leke ve’l-mulk la şerike leke” “Ey Allah’ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen’in emrine uydum. Sen’in hiçbir ortağın yoktur. Sen’in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen’indir. Sen’in hiçbir ortağın...

Read More

Hanefi Mezhebinde Hac ve Umre

Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: “Arafat’da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu “Hüccac”dır. Umre, lûgatta ziyaret...

Read More

TAVAFIN SÜNNETLERİ

1- Necasetten taharet. 2- Tavafa başlarken, Hacerü’l-Esved’in hizasına, Rukn-i Yemani tarafından gelmek. 3- Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer-i Esved’i istilam etmek. 4- Sonunda sa’y olan tavaflarda erkeklerin ıztıba ve remel yapması 5- Şavtları ara vermeden yapmak. 6- Tavaf esnasında zikir, tekbir, tehlil...

Read More

Hicret

Sözlükte “terketmek, ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek” demektir. İslâm terminolojisinde hicret kavramı ile Hz. Muhammed (a.s.) ve arkadaşlarının M. 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müşriklerin baskılarına dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kâfile halinde Habeşistan’a gitmişlerdir. Allah’ın Resulü aleyhisselatu...

Read More
kabe'ye girmenin sevabı

Kabe’ ye Girmenin Sevabı

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:”Şüphesiz insanlar için ilk kurulan Ev, Mekke’de bulunan alemlere mubarek ve hidayet olmak üzere kurulan evdir. Orada apaçık alametler ve İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse emin olur.(Al-i İmran,3/96-97) İbn Abbas (r.a)’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:”Beyt’e giren...

Read More
medine-i münevvere

Medine-i Münevvere

Eda tur olarak sizlere Medine’ye gittiğinizde ziyaret edeceğiniz yerleri tanıtacağız. İlk olarak Medine-i Münevvere’ den başlayacağız. Medine-Mekke arasındaki ulaşım, hicret yolu olarak bilinen 418 kilometrelik otoyol vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı da şehrin Mısır, Habeşistan, Yemen, Hindistan ve Çin arasındaki deniz bağlantısını sağlar....

Read More

Telbiye

Telbiye Kurulduğu günden bu güne kadar sürekli gelişen, büyüyen ve kendisini yenileyen bir firma olarak seyahat acenteleri arasında müstesna bir yer edinmiştir.Türkiye geneline yayılmış şubeleri ile sektörde ilk sıralarda yer almaya aday olduğunu göstermiştir. Güler yüzlü ve samimi hizmet anlayışını kendine ilke edinen Eda...

Read More

Hira Dağı

Mekke ziyaretiniz sırasında bir sonraki uğrak yeriniz Hira Dağı olacaktır. Merkez’den 5 kilometre uzaklıktadır. Taksi ile ulaşım mümkündür. Mağaraya çıkış merdivenler aracılığıyla sağlanır. İslama göre Muhammed bin Abdullah 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Nur dağı’ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet...

Read More
umrede sorular

Umre’de Sorular

Umre meşrumudur Ramazanda umre yapmanın fazileti nedir ve  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Kaç Kere Umre Yaptığı gibi soruların cevapları Edatur ayrıcalığıyla sizler için düzenlendi Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın…” Bakara: 196 bni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi...

Read More

Cuma Duası

Cuma günü hayırlara vesile olur inşallah. Tüm dostlarımızın Kutsal Toprakları görebilmesi dileğiyle Hayırlı Cumalar. Allah”ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah”ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: “Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan...

Read More
umrede yemek hurma

Umre’de Yemek, Hurma

Tüm gün genelde Kabe de olacağınızdan arada atıştıracak bişeyler alabilirsiniz, ceviz, badem, fındık vs.. yakındaki marketlerde de herşey var ama gene de ilk günler için bişeyler almanızı tavsiye ederiz, hatta ilk gün gidişte yanınızda poğaça-simit-kek tarzı bişeyler olmasında da fayda var, uçaktan iniş saatiniz...

Read More
umre alışverişi giyim

Umre Alışverişi Giyim

Pijama orta kalınlıkta ve pamuklu olmasına özen gösteriniz. Bir çift pijama size yeterli olacaktır. Çamaşır yıkamanın zor olacağından orda da yıkatmak için yer aramayın diye bolca çorap ve iç giyim almanızda fayda var yine bunların pamuk olmasına özen gösteriniz Umre  Alışverişi Giyim, Tavaf patikleri...

Read More
umre alışverişi ihram

Umre Alışverişi İhram

Erkekler için ihram; 2 parçalı dikişsiz havlu dan oluşuyor, umreye niyet edip ihrama girince üzerinizde dikişli kıyafet olmaması gerekiyor.Bayanlar için; özel bir ihram kıyafeti yoktur, üzerlerindeki istedikleri Erkekler için umreye gitmeden önce sanki orada sadece ihram giyilecek ve başka kıyafet kullanılmayacakmış gibi geliyor ama...

Read More

Umre’de Sağlığa Dikkat

Ani ısı değişimleri hastalıklara zemin hazırlarken size tavsiyemiz kutsal topraklarda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı kalabalık ortamlar, kimi bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle sağlımızı korumak ve kutsal topraklardaki ibadetlerimizden geri kalmamak için olası hastalıklara karşı mutlaka dikkatli olmamız gerekmektedir. Giderken mutlaka aşılarınızı...

Read More
hac ve umrenin faydaları

Hac ve Umre’nin Faydaları

Değerli Eda Tur takipçileri sizlere bugün Hac ve Umrenin Ruhen bize kazandırdıklarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Kim hac eder de şehevatı terk edip günah işlemezse, geçmiş günahları bağışlanır.” “Hac ile umreyi arka arkaya yapınız. Çünkü bunlar, ateş körünün demir, altın ve...

Read More
bal şerbeti

Peygamber Efendimiz (sav)’in sevdiği içecekler

– Hz. Aişe (ra) bildiriyor: “Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi. – Peygamber Efendimiz (sav) bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası gibi içecekleri severlerdi. – Peygamber Efendimiz (sav)’in en çok sevdiği içecek, soğuk tatlı şerbetlerdi.” – Şerbetlerin içinde en çok bal şerbetini...

Read More
hurma

Hz. Muhammed sav in sevdiği yemekler

-Çok sıcak yemeği sevmezdi.” -“En çok hoşlandığı yiyecek etti.” -“Kabağı çok severdi.” -“Avlanan kuş etlerini yerdi.” -“Hurmalardan Acve hurmasını severdi.” -Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)’in sevdiği yiyeceklerle ilgili şunları söylemiştir: “Tatlı ve balı severlerdi.” -“Hazreti Peygamber (sav)‘in katık olarak yediği yemeklerin bir kısmı şöyle...

Read More

İHRAMA GİRERKEN

İhram hazırlıklardan sonra, mikat sınırında veya daha önce, İhramın sünneti olarak – kerahet vakti değil ise – iki rekat namaz kılınız. ( Namaza başlarken : Niyet ettim Allah’ım senin rızan için ihram namazının sünnetini kılmaya diye niyet edilir ve namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra...

Read More

İHRAMA GİRMEDEN ÖNCE

* Gerekli vücut temizliğini yapınız. * Sıhhi tedbirlerinizi alınız. * İhram yasağına uygun elbiselerinizi giyiniz. ( Erkekler giymekte oldukları bütün elbiselerini soyunur, sadece “izar” ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler İZAR : Bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya, RİDA : Omuza alınan...

Read More
ihrama girmeden önceki

İhrama girmeden önce

* Gerekli vücut temizliğini yapınız. * Mümkünse güzel koku sürününüz. ( Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin haricinde başkaları tarafından hissedilecek kokular sürmelerinde mahzur vardır.) * Sıhhi tedbirlerinizi alınız. * İhram yasağına uygun elbiselerinizi giyiniz. ( Erkekler giymekte oldukları bütün elbiselerini soyunur, sadece “izar” ve...

Read More
umre mikat yerleri

Umre Mikat Yerleri

Afaktan, Harem-i Şerif’e gelen müminin ihrama girmeden geçemeyeceği sınırları belirleyen mevkilerdir. AFAK : Suudi Arabistan’ın dışındaki yerler Bunların hepsine birden “ mevakit” denir. Bu mekanlar beş adettir: 1- ZÜLHULEYFE : Medine-i Münevvere yakınlarındadır. Mekke-i Mükerreme’ye en uzak mesafede olan mikat budur. ( 450 km.)...

Read More

3.Sayda okunacak dua

3.Sayda okunacak dua اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبَّناَ أتْمِمْ لَناَ نُورَناَ وَاغْفِرْ لَناَ إنَّكَ عَليَ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ، أللَّهُمَّ إنِّي أسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عاَجِلَهُ وَ آجِلَهُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبيِ، وَأسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ ياَ أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ...

Read More

Say’da okunacak dualar -2

Say’da okunacak dualar -2 اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لاَ إلَهَ إللَّهُ الْواَحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ لَمْ يَتَّخِذْ صاَحِبَةً وَلاَ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً، أللَّهُمَّ إنَّكَ قُلْتَ فيِ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ اُدْعُونيِ أسْتَجِبْ لَكُمْ، دَعَوْناَكَ رَبَّناَ فاَغْفِرْ...

Read More

Say’da okunacak dualar -1

اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ كَبيِراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثيِراً وَ سُبْحاَنَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ اَصيِلاً، وَمِنَ لَّيْلِ فَا سْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً، لاَ إلَهَ إللَّهُ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَ هَزَمَ الْأحْزَابَ وَحْدَهُ، لا شَيْئَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ...

Read More
say'ın yapılışı

SAY’IN YAPILIŞI

Hacer-i Esved istilam edildikten sonra Safa’ya gidilir ve niyet edilir. Safa tepesine çıkınca Beytullah’a dönülür.Duada olduğu gibi eller kaldırılır. Hamd ve sena edilir. Üç defa tekbir getirilir. Tehlilde bulunulur. Salevat-ı şerife getirilir.Kendisi ve Müslümanlar için dua ettikten sonra, dualarla Merve’ye doğru yavaş, yavaş yürünür.Yeşil...

Read More

SA’Y NEDİR

Sa’y; hac ve umrenin menasikinden olup, Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelmektir. Allahü Teala, Hacer Validemizin itaat ve sadakatine ithafen umre ve hac yapan herkese onun gibi sa’yi vacip kıldı. SA’YIN VACİBLERİ 1- Sa’yi yürüyerek yapmak (Hasta, yaşlı ve sakat olanlar arabaya...

Read More
tavafın yapılışı

Tavafın yapılışı

Hangi tavaf yapılacaksa, ona niyet edilir. Rukn-i Yemani tarafından Hacer-i Esved’in bulunduğu yere gelinir. Mümkünse tekbir ve tehlil ile Hacer-i Esved öpülür. Mümkün olmadığı takdirde, Hacer-i Esved’e dönülür ve “Bismillahi Allahü ekber” diyerek istilam yapılıp, sağ elin içi öpülür. Daha sonra tekbir, tahmid ve...

Read More

Tavafın nevileri

1-Kudüm tavafı: Hacc-ı ifrad ve hac-ı kıranda bulunan afakiler (Mekke-i Mükerreme’nin dışından gelenler) için sünnettir. 2- Ziyaret tavafı: Haccın farz olan tavafıdır. 3- Veda tavafı: Afakiler üzerine vacib olan tavaftır. 4- Umre tavafı: Umrenin farzlarından olan tavaftır. 5- Nezir tavafı: Nezir edilen (adanan) tavafdırki...

Read More
tavafın vacipleri

Tavafın Vacibleri

Hadesten taharet (cünüp ise gusletmek, abdestsiz ise abdest almak). 2. Setr-i avret. 3. Özürlü değilse tavafı yürüyerek yapmak. 4. Tavafa Hacer-i Esved veya hizasından başlamak. 5. Tavafı Kabe’yi sol tarafına alıp rukn-u Iraki yönüne ilerleyerek yapmak. 6. Tavaf› Hatim’in dışından yapmak. 7. Tavaf bitince...

Read More

Tavaf Nedir

Tavaf, Haceru-l Esved’in bulunduğu köşeden başlayarak Kabe’yi solumuza alıp, etrafında yedi defa dolaşmaktır. Kabe-i Muazzama’nın etrafında her bir dolanmaya şavt denir. 7 şavt bir tavaf olur. Her tavafın yapılışı aynıdır. Aradaki fark, niyeti tayindedir. Bu bakımdan tavaf yapacak olan kimse niyetiyle tavafın nev’ini belirler....

Read More

Umrenin Yapılışı

Eda tur olarak sizlere Umrenin nasıl yapılacağını kısaca anlatacağız. Umre yapmak isteyen kimse; gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını giderir, saç sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alır, boy abdesti alma imkânı yoksa abdest alır, vücuduna güzel koku sürünür. Erkekler,...

Read More

Dinler ve Görevler

Dinler ve inanç sistemleri, herkesin hayatında önemli yerler tutmaktadır. İnanışların kendi içlerindeki ibadetleri ve benzer eylemleri ya da davranışları, dinlere can vermektedir. Dünya üzerinde pek çok din var iken, evrensel ve genel geçer kanunları olan bir din olarak bilinen İslam dininde de bir takım...

Read More

Umre Turu

Dinler ve inanç sistemleri, herkesin hayatında önemli yerler tutmaktadır. İnanışların kendi içlerindeki ibadetleri ve benzer eylemleri ya da davranışları, dinlere can vermektedir. Dünya üzerinde pek çok din var iken, evrensel ve genel geçer kanunları olan bir din olarak bilinen İslam dininde de bir takım...

Read More
umrenin zamanı

Umrenin zamanı

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş her hangi bir zaman yoktur. Arife ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir.Arife günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur. Çünkü bu...

Read More

Umre Turu

Sosyal hayatımızda önemli bir noktayı, hiç kuşkusuz ki dini vecibelerimiz ve ibadetlerimiz oluşturur. Özellikle ülkemiz gibi Müslümanlık inancını sonuna kadar hisseden insanların yoğunlukta yaşadığı coğrafyalarda, bu tarz hareketler gayet doğal karşılanmaktadır. İnsanlar farz olan ibadetlerini yaparlarken, diğer taraftan sünnet gereği olan davranışları da gerçekleştirirler....

Read More
peygamber efendimizin kabrinde okunacak dua

Peygamber Kabrini Ziyaret Duası

Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettiğimizde okunacak dua ve emanet olarak kişilerden gönderilen selamlar nasıl iletilir sorusunun cevabını siz değerli edatur okurları için düzenledik. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ، اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلصَّلاَةُ...

Read More

Medine Ziyaretinde okunacak dua

Medine görününce salâvat-ı şerife getirilerek şu dua okunur: اَللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ وَمَهْبِطُ وَحْيِكَ، فَامْنُنْ عَلَيَّ بِالدُّخُولِ فِيهِ، وَاجْعَلْهُ وِقَايَةً لِي مِنَ النَّارِ، وأَمَاناً مِنَ الْعَذابِ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْفَائِزِينَ بِشِفَاعَةِ الْمُصْطَفَى يَوْمَ الْمَآبِ. “Allah’ım! Burası senin peygamberinin haremidir. Senin vahyinin indiği mübarek beldedir. Bu...

Read More

Mescidi Cin

Mescidi Cin Cin Mescidi Mualla Mezarlığı’nın harem-i şerife doğru giden caddenin hemen sağında, bir yolun girişindedir. Bu mescide ‘hars’ Mescidi de denir. 2000 yılında yıkılmış, yeniden yapılmıştır. Tek katlı olup büyük bir sermafili vardır. Erkekler altta, kadınlar sermafilde namaz kılarlar. llah Resulü bir gece...

Read More

Mina

Mina Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir. Mina, İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail’i (aleyhisselam) kurban etmek için götürdüğü yerdir. Burada taş atmak da, onun zamanından kalma bir iş olup, Peygamber efendimizin getirdiği İslam dininde de emredilmiştir. Hazret-i adem’den beri bütün...

Read More

Müzdelife

Müzdelife Müzdelife kelimesi, “yaklaşmak, yakınlaşmak” anlamındaki Arapca “zelefe” kökünden türetilmiş olup, “yaklaşılan, yakınlaşılan yer” anlamında, iftial babından ism-i mekân kalıbındadır. Ayrıca burası, “toplanma, bir araya gelme” anlamında cem adıyla da anılmaktadır. Burasının bu adlarla adlandırılması değişik şekillerde yorumlanmıştır. Müzdelife, Arafat ile Mina arasında ve...

Read More

Arafat

Arafat Mekke ziyaretininiz sırasında bir sonraki ziyaretiniz Arafat. Hacıların Kurban Bayramı’nın arife günü toplandıkları Mekke’nin doğusundaki tepeye Arafat denir Mekke-i mükerreme şehrinin yirmi beş kilometre güneydoğusunda, haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldığı yer ( alan ). Adem aleyhisselam ile Havva validemiz Cennet’ten ayrılıp yeryüzüne...

Read More

Sevr Mağrası

Sevr Mağrası Umre ziyaretinde Mekke’de ziyaret edeceğiniz yerlerden biride Sevr Mağrasıdır. Sevr mağarası, Mekke’nin güneyinde yer alan, İslam peygamberi Muhammed’in Medine’ye (kuzeye) hicreti sırasında Ebu Bekir ile barındığı mağara. Sevr dağı, Mekke’nin güney tarafında ve 5 km. uzaklıktadır. Sevr, bir çok tepeden oluşan bir...

Read More

Cennet-ül Mualla Mezarlığı

Cennet-ül Mualla Mezarlığı Cennet-ül Mualla Mezarlığı umre turlarınız arasında ziyaret edeceğiniz yerleden biridir. Mekke’deki kabristanın ismidir. Peygamber Efendimiz’in ilk ailesi Hz. Hatice validemiz ve bazı Sahabe-i Kiram bu kabristanda medfundur. Buradaki türbeler ve kabir taşları, Osmanlılardan sonra yıkılarak yerle bir edilmiştir. Burasını da ziyaret...

Read More

Hz. Muhammed’in evi (sav)

Hz. Muhammed’in evi (sav) Umre turlarımız sırasında ziyaret edeceğiniz yerlerden biri de Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin doğduğu evdir. Hazreti Muhammed’in dedesi Abdülmuttalib’in himayesine girene kadar yaşadığı ve Şa’b Ali Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde bulunan ev, günümüzde kütüphane olarak kullanılıyor. Kütüphanede “Kur’an-ı Kerim ilimleri, fıkıh, hadis, Arap...

Read More

Umrenin Şartları

Umrenin Şartları Umrenin ihram ve tavaf olmak üzere iki şartı vardır. Belli bir zamana bağlı olmadan Kâbe’nin ziyaret edilmesi olarak tanımlanan umre,  Hanefi ve Maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farz olarak nitelendirilmektedir. Bu ziyaret umre turları düzenleyen turizm firmaları...

Read More

Haccın Geçerliliği

Haccın geçerli olması için üç şartın bulunması gerekir. Bunlar: ihrama girmek, özel vakit ve özel mekân’dır. Bu şartlardan birinin eksik olması halinde hac geçerli olmaz. Şer’i hüküm açısından hac; farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartlara uygun olan Müslümanların, ömründe bir...

Read More

Hac Çeşitleri

Hac Çeşitleri Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, her ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapıp yapmamaya, yapıldığı durumda umre ve haccın ayrı veya aynı ihramla yapılma durumuna göre hac,...

Read More
hacca giderken

Hacca Giderken

Hac yolculuğunuzda Eda Tur olarak yanınızda olup yazımıza devam ediyoruz. Hac yolculuğu uzun sürer ve yorucudur. Yolculuk esnasında her türlü sıkıntı olabiliyor. Hacılar nerede olduklarını, neden geldiklerini, kime misafir olduklarının bilincinde olmalı ve bir Müslüman’a yakışacak hareketler yapmalı, Kardeşlerine yardımcı olmalı, Sabır tavsiyesinde bulunmalıdır....

Read More
hacca giderken

Hacca Giderken

Eda tur olarak sizlere hacca giderken yanınızda bulunması gerekenler adlı yazımızla rehberlik yapmaya çalışacağız. Öncelikle Suudi Arabistan’da kullanmak için yanınızda bir telefon bulunmalıdır. Suudi Arabistan’da telefonunuza bir hat alarak hac müddetince kullanıp her şekilde çevrenizle iletişim kurabilirsiniz. Hac gidişi için size hediye edilen kumaştan...

Read More
tevriye günü

Tevriye Günü

Tevriye günü, yani arefe’den bir önce Arafat’a çıkılır. Arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalır. Burada öğle ve ikindi namazlarını cemaatle birlikte kılar. Öğleden sonra vakfe yapılır.Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan müzdelife’ye hareket edilir. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte burada kılınır. Hacı...

Read More
hacca giderken

Hacca Giderken

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa),...

Read More
hacca ve umreye giderken

Hacca ve Umre Ziyaretine Giderken

Hacca ve Umre Ziyaretine Giderken yapılacakları Eda tur olarak sizler için derledik. Günah işlemeye, kavga ve gürültüye karşı kendimizi korumalıyız. Gücümüzün yettiği kadar peygamber efendimiz(s.a.v)in sünnetlerine önem vermeli ve mümkün olduğu kadar yerine getirmeliyiz. Eşinizle, dostlarınızla ve komşularla helalleşmeli. İki rekât namaz kılıp yola çıkmalı....

Read More
hac ve umre

Hac ve Umre

Eda Tur olarak dünyanın her tarafından, hac ve umre yapmak isteyen Müslümanlara, sünnet-i seniyyeye en uygun şekilde bu ibadeti yapma imkanı sunmak bizim en büyük amacımızdır. Sizlere bu kutsal görevde her zaman yanınızda olmayı gururuyla uzun süredir sizlere hizmet vermekteyiz. Hac ve umre ibadetini öğrenmek...

Read More

Hac’ın Edebleri

1 – Helal para biriktirmek, Hac yolunda işlenen amellerin  bir çogu paraya bağlıdır. Mesela gemiye veya hayvana  binmek ve başka zaruri işlerini gidermek. Fakirlere infak etmek, acize yardım etmek gibi. Binek üzerinde Hac’ca gitmek yürüyerek  Hac’ca gitmekten faziletlidir. Helal  paradan hac yapmaktaki kasıt fazileti anlatmaktır....

Read More

Rahman’ın Misafirleri

Hac yapan kimselerin en güzel vasfı nedir. Cidde’den  gelirken Ey Allahın misafirleri ! hoşgeldiniz! diye levhalar yazmışlar. İnsanın içi hoş oluyor hoşumuza gidiyor. Her birinizin adı, bir kart viziti var. Bir yerdesiniz, hatırlı bir insan, itibarlı bir kimsesiniz. Size burada bir kartvizit verseler, en...

Read More

Umre – Hac’da Kabe, Beytullah, Hacerül esvet, Mültezem, Safa ve Merve

Umre – Hac’da Kabe, Beytullah, Hacerül esvet, Mültezem, Safa ve Merve  Beytullah, Allah’ın evi Kabe kendisini çevreleyen Mescid-i Haram’ın ortasında yer alır. Kur’an-ı Kerim’de Beytullah; (Allah’ın evi), El-Beytü’l-Atik; (en eski ev), El-Beytü’l Mamur; (bakılıp güzelleştirilmiş ev), El-Beyt’ül-Haram; (korunmuş ev) gibi isimlerle vasıflandırılır. Küp şeklinde mimari...

Read More

Umre Nedir, Yapılışı, Zamanı, Fazileti

Umre Nedir   Umre nedir, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say yapmak ve traş olup ihram’dan çıkmaktır. Umrenin iki farzı, İhrama girmek ve tavaf yapmak. Bunlardan İhram şart, tavaf ise rukundur....

Read More

Umre, Hac’ da İhram

Umre, Hac’ da İhram    Umre, Hac’ da İhram luğati olarak “haram kılmak, kendini mahrûm etmek, saygı duyulacak yer ve za­mana girmek ve bunlara saygı duymak” an­lamlarına gelir. Bir hac terimi olarak şöyle tarif edilebilir; Hac veya umre yapmaya ni­yet eden kişinin, diğer zamanlarda mübah olan bazı...

Read More

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME